Tuesday, May 01, 2007

Compromís

Sin trama y sin final. Antón Txèkjov (edició de Piero Brunello) Una idea interessant per cloure aquesta Introducció: el novel·lista no ha de servir cap causa quan escriu, però en canvi ha d'estar compromès com a persona. És a dir, que no ha d'escriure per millorar la societat però com a persona sí que pot (i potser ha) de comprometre's amb alguna causa que ajudi a millorar el món.

No comments: