Tuesday, May 01, 2007

Decadència i mort de la literatura

Mundo escrito y mundo no escrito. Italo Calvino. Correspondència amb Angelo Guglielmi a propòsit de El desafiament al laberint. Un text molt difícil d'entendre, de saber de què nassos està parlant. El que jo entenc: està en contra de les visions academicistes de la literatura; en la literatura s'hi ha de buscar el que no se sap, no les idees que ja es tenen, que és el que fan els acadèmics. Tampoc no pot partir de zero declarant falç tot l'anterior, sinó que s'ha d'evolucionar a partir de la tradició. Ell entén la literatura com una cosa viva, que evoluciona malgrat que es digui que està en decadència i no està d'acord amb tots aquest professors que la volen fossilitzar i diuen que és morta.

No comments: