Tuesday, May 01, 2007

Alguns consells

"Déu meu, no permetis que jutgi o parli del que no conec i no comprenc."

"Ho he vist tot; no obstant, ara no es tracta del que he vist, sinó de com ho he vist."

"Té raó vostè quan exigeix de l'artista la consciència de la pròpia tasca, però confon dos conceptes: la solució del problema i el seu plantejament just. Per l'artista només això darrer és obligatori. A Anna Karenina i en Onegin no es resol cap problema; ara bé, aquestes obres són plenament satisfactòries perquè en elles totes les qüestions estan plantejades justament."

Sin trama y sin final. Antón Txèkjov. Primera part. Qüestions generals.

No comments: