Monday, March 26, 2007

Opinió sobre El Quixot


He sentit per la radio aquesta opinió sobre El Quixot: "un llibre que l'únic que fa és riure's d'algú amb problemes mentals."

1 comment:

pere said...

El que et deia en el comentari de més amunt: les opinions són lliures, però la base sobre la qual se substenten son discutibles.