Saturday, March 31, 2007

Estructura


"L'única estructura possible és el pas del temps."

Clara Gamboa Guzmán

1 comment:

Pere Palau Acrònic said...

El temps no existeix, només els mesuradors de temps.