Saturday, March 31, 2007

Deu


"_ Va trigar deu anys a escriure aquesta novel·la.
_ Potser fan falta uns altres deu anys per llegir-la..."

(dit a la pel·lícula Les Hores)

No comments: