Tuesday, November 07, 2006

La complexitat d'un personatge


Tristany, Tomàs d'Anglaterra. La nit de noces. El comportament d'Iseo, la manera com es relaciona amb els homes de la seva vida, aquesta contradicció, és el que la fa complexa com a personatge. Tristany és molt més simple, de moment.

No comments: