Tuesday, November 07, 2006

Compaginació del llibre Tristán e Iseo


Aquest llibre, Tristán e Iseo, està compaginat de manera que es poden llegir tots els trossos conservats en vers en francès antic, seguint l'ordre amb que es desenvolupen els episodis de la història. Això vol dir que d'un autor saltem a l'altre, segons els trossos d'ell que s'han conservat, però la història, que és la mateixa en tots els casos, va seguint.

No comments: