Tuesday, March 06, 2007

Llegit per aquests blocs de Déu

"Estic assolint la categoria mineral sense perdre la capacitat cinètica."

(extret del bloc Registres Particulars)

No comments: