Tuesday, February 06, 2007

Interpretar música modifica el cervell


"Un estudi conclou que interpretar música modifica el cervell: "L'experiment va mostrar que a la persona sense experiència musical se li va activar la zona neural relacionada amb la percepció auditiva mentre escoltava la peça; però, a la violinista, a més, se li van "encendre" de manera espectacular les regions relacionades amb les emocions, la melodia i el cant. Segons Pujol, "cadascú escoltava una melodia de manera diferent i d'acord amb les seves capacitats cerebrals i enteniment. La violinista escoltava la peça, la cantava interiorment i la reproduïa mentalment amb els dits, una sensació molt més completa que per a la persona profana"." I no passarà això amb tantes altres coses, com llegint, per exemple?"
(fragment trobat a Internet)

No comments: