Wednesday, January 10, 2007

Versions


Tristán e Isolda. Eilhart von Oberg. Aquesta versió d'Eilhart, que, no sé si ho havia dit, és l'única que es conserva sencera, no és tan bonica com les versions franceses; no és tan detallista com la de Beroul ni tant delicada com la de Tomàs, però es presenta molt més compacta i m'agrada molt, ja ho crec.

No comments: