Monday, January 01, 2007

Un mestre


La creació del món. Miguel Torga. El tercer dia. Pàgines 148-156. Crec que les paraules de Miguel Torga em poden ajudar en el meu camí de ser escriptora... I, encara que no m'ajudessin, m'agraden molt. Aquest escriptor és un gran descobriment.
En aquest fragment, Torga explica com madura com a escriptor contraposant-ho a la seva relació amb un amic seu, que vol que escrigui d'una determinada manera amb la que ell no combrega. Convertir-se en escriptor no és un procés que faci ell sol. Ens transformem en relació amb els altres.

No comments: