Monday, January 08, 2007

El vigor de l'oncle


"Una persona [de nom Tristany] s'empassa una pols de cantàrida, que havia d'estimular el vigor del seu oncle, reietó de Cornualles, y es llança, per suposat, a una intriga amb la seva tia."

Walter Scott
Correspondència, Carta 1803
(sobre el Tristany i Isolda)

No comments: