Thursday, December 14, 2006

Refocil.lar


El Quijote. Cervantes. Tot llegint aquest llibre em fixo que Cervantes fa servir la paraula "refocilar" com a sinònim de tenir contacte carnal, fer l'amor o disfrutar del sexe. La va fer servir per referir-se a Rocinante, quan se'n va amb les eugues, i la fa servir per descriure el que faran la Maritornes i l'arrier. És una paraula que em crida molt l'atenció i la busco al diccionari. Al Pequeño Larousse posa: "refocilar"- divertir, alegrar. En català, "refocilar" és refocil·lar. El Pompeu Fabra posa: refocil·lar – alegrar, donar calor, vigor, etc. És a dir, que avui en dia no té exactament el significat que li dóna Cervantes, i que no sabem si en aquell temps tenia o li dóna ell.

No comments: