Monday, December 18, 2006

El mal invisible


"De totes les formes de violència, l'assetjament moral és la més insidiosa, la més danyina, per ser la de més difícil comprovació a l'hora de la veritat. Practicat individualment o col·lectivament, pot deixar seqüeles indelebles que porten a qüestionar l'autoestima i, per tant, la pròpia existència.
Però, què és l'assetjament moral i en què consisteix en les seves manifestacions? Com definir una violència que no deixa empremtes físiques aparents? (...)
"Una educació repressiva –la que té per objectiu posar el nen a ratlla pel seu bé- malmet la seva voluntat i l'obliga a reprimir els seus sentiments veritables, la seva creativitat, la seva sensibilitat i capacitat de rebel·lar-se" Segons l'autora, aquest tipus d'educació predisposa a noves submissions. (...) Si durant la seva infantesa se'l prepara d'aquesta manera, en l'edat adulta serà manipulat. La solució del problema escapa als tractaments psicològics clàssics (...)
Es tracta d'una qüestió que necessita un replantejament radical dels fonaments filosòfics de cadascú. L'assetjat ha d'afermar-se a través del seu trauma, impedint que l'altre s'apoderi de la seva substància vital, i això suposo no oblidar l'aspecte més essencial de l'ésser humà: la seva possibilitat d'evolucionar per mitjà de l'autoeducació, que no s'aprèn ni a les universitats ni a les escoles politècniques. L'educació, tal com s'imparteix i es percep actualment, pretén equiparar l'intel·lecte de manera opaca, tecnificant el pensament i deixant de banda la persona global."

Presència 5/11/2000
Paul Schnyder

No comments: