Saturday, December 23, 2006

Algunes paraules al diccionari

Tristán e Iseo. Tomás de Inglaterra. IX. El séquito de la reina.

brac – varietat de gos de caça d'orelles penjants i pèl ras, perdiguer.

furrier – caporal que té al seu càrrec de proveir a l'allotjament, de repartir el queviures, etc.

palafrè – a l'Edat Mitjana, cavall noble de sella però no de batalla (per oposició a destrer); cavall en que va muntat el criat que acompanya el seu amo quan va a cavall.

palafrener – el qui menava un palafrè caminant a l'estrep del cavaller; el qui munta el palafrè; mosso que té cura del cavalls.

"También los mulos de carga y los de caza." Muls de caça?

No comments: