Monday, November 20, 2006

Notes


He descobert les notes del Tristán e Iseo; fins ara no les havia trobat. Diu que el gest del rei Marc quan els troba al bosc pot ser interpretat com un gest de perdó. M'agrada comprovar que no anava tant desencaminada en les meves interpretacions. També diu que correspon a un ritual feudal per espasa, per anell, per gua, el significat últim del qual en aquesta situació se m'escapa.

No comments: