Saturday, November 18, 2006

El judici de Déu


Tristán e Iseo. Tristán, Berol. VI. El juicio de Dios. Episodi molt emocionant, en que apareix el rei Artús.
Jurar devia ser una cosa molt seriosa en aquells temps, perquè Iseo es guarda prou de fer-ho en falç.
Com pot ser que no reconeguin a Tristany?
Una cosa em confon: els tres barons, que ara tenen nom, i el guardabosc que va descobrir a Tristany i a Iseo, que semblaven haver mort anteriorment, tornen a aparèixer. Fins i tot el nan sembla que hi torna a ser.
A la introducció es diu que passarà alguna cosa al fang, i en passa una altra; el judici de Déu també és diferent. Suposo que és perquè existeixen diferents versions del jurament, i de tota la història.
Em quedo amb les ganes de saber més de l'episodi de la llança entre Iseo i el rei Artús.
Em trobo la paraula "chamicera", que busco i vol dir bosc cremat.

No comments: