Friday, November 24, 2006

Aparent contradicció


Tristán ruiseñor. Anònim. En aquest text es compara el gelós amb el gel, que impedeix que l'aigua flueixi. El joc de paraules es dóna en francès antic (gelus, gelée) i també en català (gelós, gel), però en castellà és introduïble (celoso, hielo). Semblaria que parlant de com un gelós fa la vida impossible a la seva dona, s'estigués parlant de com es com es comporta el rei Marc en relació a Iseo; però ves per on llavors és el propi rei Marc qui la deixa sortir lliurement al jardí, al·legant que Tristany no és al país. Sabés que Tristany hi era o no, el rei Marc és més bona persona del que ens pinta el propi text; el dolent és el nan. (Per cert que el nan el rei l'havia fet matar i torna a ser viu; es clar que no és el mateix autor, qui escriu.)
Per cert, un text maquíssim, aquest anònim.

No comments: