Wednesday, November 08, 2006

Agricultura


El Quijote. Cervantes. Capítol XI. Aquest parlament que fa El Quijote sobre l'home recol·lector em porta la cap una cosa que vaig llegir una vegada: vaig llegir que sempre ens hem pensat, ens ho ensenyen a l'escola, que l'home va descobrir l'agricultura entre grans alegrois. Pel que es veu, això no és veritat. La veritat és que l'agricultura els van obligar a practicar-la: els van esclavitzar. Sembla que Don Quijote en sigui conscient, d'això.

"ni aun con los ojos siquiera,
mudas lenguas de amoríos
."

Miguel de Cervantes
El Quijote

No comments: